Phone: 098 77 99 579

Chính sách vận chuyển


Giao hàng tận nơi


Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản khác, việc giao hàng sẽ được thực hiện theo chính sách vận chuyển của Bên bán có hiệu lực vào ngày giao hàng. Ngày giao hàng được thỏa thuận giữa 2 bên và có ghi rõ trên Hợp đồng. 

0
Zalo